کارگاه

کارگاه CRM

2022-01-05T16:51:02+03:30

هدف از شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریان، افزایش رقابت در فضای کسب و کار، کمک به بهبود روابط با مشتری و افزایش فروش، کاهش فاصله کیفی بین محصولات شرکتهای مختلف، کشیده شدن رقابت به حوزه های دیگر، افزایش کانالهای ارتباطی کسب وکارها با مشتریان و نیاز به هماهنگی بهتر بین کانالها، دسترسی بهتر مشتریان به شبکه های اجتماعی، ناکافی بودن اطلاعات بخشهای مختلف سازمان از هدف اصلی واحد CRM و در نهایت اصلاح دیدگاه شرکتها نسبت به واحد CRM در سازمان است.

کارگاه تدوین برنامه بازاریابی به زبان ساده

2022-06-15T16:34:27+04:30

کارگاه تدوین برنامه بازاریابی ساده با توجه به اعلام نیاز و دغدغه‌های مدیران، کارشناسان و سرپرستان بازاریابی، توسط طراحان آموزشی طراحی شده است تا شما بتوانید اهداف تجاری را به بهترین شکل ممکن محقق کنید.

Go to Top