مدیران و کارشناسان فروش افراد بسیار پرمشغله ای هستند؛ ایشان ممکن است به صورت دائم در سفر باشند و البته این مشغولیت و ترافیک کاری نباید مانع یادگیری و توسعه مدیران و کارشناسان فروش شود. در رادیو مدرسه می توانید از پادکست ها و فایل صوتی آموزشی برای یادگیری و توسعه فردی خود استفاده کنید.
مدرسه-فروش-اسپانه

برگرفته از تعالی و نو آوری

آنچه در رادیو مدرسه خواهید شنید

صدای متخصصان مدرسه فروش راهنمای شما برای تبدیل شدن به یک فروشنده خبره

موفقیت یک فروشنده در مذاکره تنها با ارائه پیشنهاد مالی مقرون به‌صرفه اتفاق نمی‌افتد؛ هنر مذاکره به فروشنده کمک می‌کند تا با استفاده از تکنیک‌های هوشمندانه از منظر مناسب وارد مذاکره شود و آن را به سمت نفع خود و شرکت پیش ببرد و آن را به شکل رضایت بخشی برای هر دو طرف به پایان برساند. اپیزودهای رادیو مدرسه که با تکیه بر اصول فروش و با نگاهی کاربردی به مسئله مذاکره پرداخته دریچه‌ای است برای ورود به فضای حرفه‌ای فروش.