مدرسه فروش اسپانه بر اساس رسالت ذاتی خود که با محوریت آموزش های تخصصی-عملی استوار است، اقدام به تشکیل دوره های آموزشی تخصصی فروش، بر گرفته از اصالت و روح کاری مجموعه های توزیع و پخش و صنوف مختلف نموده است. بر این اساس تمامی دوره ها علاوه بر ارائه مفاهیم فروش، به بحث و تبادل اطلاعات، پاسخ به پرسش های کاری، استفاده از کارگاه های عملی(workshop)، نقش باز (role play) و مطالعه موردی (case study) می باشد.

مدرسه فروش اسپانه با محوریت سازمان مدیریت صنعتی (استان اصفهان) و انجمن شرکت های صنعت پخش (استان اصفهان) اقدام به اعطاء گواهی صلاحیت حرفه ای در سطح فروشندگی، سرپرستی فروش، مدیریت فروش و مدیران شعب نموده است.

بر این اساس افراد بر اساس شاخصه های روان شناختی، تیپ شخصیتی، تخصص حرفه ای و… مورد ارزیابی قرار گرفته و به هر یک از نفرات یک Grade با رتبه اعطاء می گردد که موید توانایی های آن فرد برای پست مربوطه می باشد.

با دارا بودن گواهی صلاحیت حرفه ای، سازمان ها برای جذب نیروهای مورد نیاز خود از یک حاشیه امن برخوردار خواهند بود.  افراد بر اساس مولفه های  A,B+,B رتبه بندی می گردند.

مدرسه فروش اسپانه به عنوان حلقه اتصال مدیران ارشد و فروش سازمان ها با یکدیگر و به عنوان محلی برای تضارب آرا و تبادل اطلاعات در حوزه تخصصی فروش اقدام به تاسیس کافه فروش نموده است. در کافه فروش با دعوت از مدیران ارشد و فروش سازمان ها، با امکان تشکیل جلساتی به موضوعات مختلف در زمینه های مختلف فروش پرداخته و با طرح پرسش هایی زمینه های حل مشکلات جاری شرکت ها را فراهم می سازد.

یکی از خدمات ارزشمند مدرسه فروش اسپانه کانون ارزیابی و توسعه فردی می باشد. در این خدمت، پس از بررسی نیاز سازمان ها، تمامی افراد و در تمامی رده ها بر اساس آخرین متد های موجود مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و علاوه بر اینکه مشخص می گردد افراد در چه سطحی قرار دارند، بر اساس الگوهای استاندارد نسبت به توانمند سازی و توسعه فردی اقدام می گردد.

یکی از ارزشمندترین خدماتی که مدرسه فروش اسپانه ارائه می دهد، خدمات مشاوره ای در حوزه های فروش و بازاریابی شرکت ها می باشد. مدرسه فروش اسپانه با دارا بودن ظرفیت های ارزشمند انسانی از بدنه شرکت های توزیع و بهره گیری از اساتید مسلم از سازمان مدیریت صنعتی در زمینه ایجاد استراکچرهای فروش، عارضه یابی و رفع مشکلات موجود به سازمان ها در بهره وری و بهبود آنان کمک های شایانی عرضه می نماید.

بدین منظور مدرسه فروش اسپانه با دریافت نیاز شرکت ها برای تامین نیروهای فروش اقدام به جذب، آموزش و معرفی به سازمان های متقاضی می نماید.

بدیهی است، سهم بسیار ارزشمندی را در جهت جلوگیری از اتلاف زمان و هزینه های مترتب به آن را به عهده گرفته و با تعلیم و آموزش های بسیار حرفه ای افراد واجد شرایط را همراه با ارائه گواهی صلاحیت حرفه ای به سازمان ها معرفی می نماید.